Kapucinski svetniki in blaženi

Kapucinski svetniki

Kapucinski red ima 53 blaženih in svetnikov; svetnikov 15, blaženih 38.
Iz Italije jih je 19 (nobenih mučencev), Španije 13, Poljske 6, Francije 5, 1 iz Nemčije, Švice, Romunije in Hrvaške in ZDA!

Od 53 kapucinskih svetnikov in blaženih je polovica mučencev.
V več kot 470 letih, odkar obstaja kapucinski red, je bilo 47 kapucinskih svetnikov, to pomeni, da je vsakih deset let nastopil nov kapucinski svetnik. Torej ni bilo leta, v katerem ne bi živel kak kapucinski svetnik. V prejšnjem 20. stoletju je živelo 22 kapucinov svetnikov.

Papež Pavel VI. je rekel kapucinom: »Vi ste ubožen red, a s svetniki ste bogati!«