Ljubljana – Štepanja vas

Prvi samostan je bil ustanovljen leta 1606 in je stal na sedanjem Kongresnem trgu. Ukinjen je bil leta 1809. Kapucini so zopet prišli v Ljubljano leta 8. septembra 1941 in se naselili v Štepanji vasi. Leta 1943 so začeli graditi samostan poleg cerkve, se vanj vselili, a je bila zgradba leta 1948 nacionalizirana.

Kapucinski samostan sv. Leopolda Mandića

Nov samostan so začeli graditi 13. maja 1963, ki je bil leta 1970 bistveno povečan za potrebe dijakov in bogoslovcev. Zavetnik samostana je sv. Leopold Mandić.

Kje se nahajamo:

Mekinčeva 3
1000 Ljubljana
tel. 01/ 544 – 12 – 60
e-pošta: kapucini.ljubljana@rkc.si

Ob nas živijo

Mladi

To je skupina mladih, ki se redno tedensko srečuje in se trudi živeti po zgledu sv. Frančiška Asiškega.

Molitev in svete maše pri kapucinih

Poslušate lahko sv. maše v živo iz Škofje Loke, Štepanje vasi in iz Brezij