FO, FRAMA in FSR

Mladi in tisti, ki sledijo Frančiškovemu načinu življenja so naša posebna skrb. Posebnost v Sloveniji je, da imamo tudi Frančiškove otroke in Frančiškove najstnike. To so otroci in najstniki, ki v svojem veselju, mladosti, razigranosti spoznavajo sv. Frančiška in sv. Klaro in želijo po njunem vzoru hoditi za Gospodom. Srečujejo se na svojih rednih srečanjih, kjer se pogovarjajo, pojejo, molijo, ustvarjajo, služijo, slavijo Gospoda. Bratje kapucini smo njihovi duhovni animatorji.

Frančiškova mladina so mladi, ki se prav tako trudijo hoditi za Gospodom, na njim lasten način. Več o Frančiškovih otrocih in FRAMI na https://www.fo-frama.org/

Sodelovanje pri DMŽ

Naši bratje sodelujejo tudi pri Delavnicah molitve in življenja. In sicer tako, da so nekateri voditelji, še bolj pa na duhovnem področju, da spremljajo voditelje pri njihovem pomembnem poslanstvu. O vprašanjih, ki se ti pojavljajo v zvezi z Delavnicami molitve in življenja, o duhovnem življenju, o molitvi, se lahko na brate kapucine zmeraj obrnete.

Ustanovitelj Delavnic molitve in življenja, br. Ignacio Larranaga

Skavti

V nekaterih naših župnijah so navzoči skavti. Mladi so deležni celostne vzgoje že od 8. leta starosti, ko se pridružijo skupini volčičev in volkuljic pa vse do 21. leta, ko z odhodom zapustijo skavtske vrste. Skavtski duh je zelo blizu Frančiškovi karizmi, saj aktivnosti potekajo v glavnem v naravi. Mladi so deležni domovinske, človekoljubne in verske vzgoje in okoljske vzgoje.

Več o delovanju skavtske organizacije na www.skavt.net .

Vera in luč

Nekateri bratje so duhovni asistenti pri gibanju Vera in luč. Gibanje združuje otroke in mlade, ki so drugačni (telesno in duševno). Prav tako združuje tudi njihove prijatelje-spremljevalce in starše, ki prihajajo na srečanja. Srečanja so mesečna, kjer mladi na sebi lasten način skupaj ustvarjajo, se družijo in spoznavajo tudi Boga. Imajo tudi skupna letovanja, kar jih še bolj povezuje. To gibanje je prav tako blizu Frančiškovi duhovnosti.