Poslanstvo

Naše prvo poslanstvo je biti bratje, redovniki, ki živimo v bratstvu, povezani z Bogom in med seboj. Še posebej se trudimo, da bi s pomočjo molitve z lastnimi življenji pričevali za evangelij in krščanske vrednote, ki temeljijo na blagrih: bratska skupnost, uboštvo in preprostost pred Bogom, molivci pred Gospodom med in za ljudi ter sočutje in solidarnost.