Poslanstvo

Naše prvo poslanstvo je biti bratje, redovniki, ki živimo v bratstvu, povezani z Bogom in med seboj. Še posebej se trudimo, da bi s pomočjo molitve z lastnimi življenji pričevali za evangelij in krščanske vrednote, ki temeljijo na blagrih: bratska skupnost, uboštvo in preprostost pred Bogom, molivci pred Gospodom med in za ljudi ter sočutje in solidarnost.

Bratstvo

Zelo konkretno se naše poslanstvo izraža v krajevnih bratstvih, ki so navzoča, molijo in imajo odprta vrata za ljudi, ki prihajajo k bogoslužju, prosijo za pogovor in zakrament sprave. Prav spovednico čutimo po zgledu sv. Leopolda Mandića za prednostno poslanstvo.

Na željo Cerkve smo tudi dušni pastirji. Sicer pa ljudski misijonarji, voditelji duhovnih vaj, delavnic in romanj. Poslanstvo biti brat se kaže tudi v bratih, ki niso duhovniki in se posvečajo dolžnostim in dejavnostim v bratstvu, občestvu božjega ljudstva in tudi v družbi, predvsem karitativnim.

Oznanjevanje Božje besede

Zelo konkretno se naše poslanstvo izraža v krajevnih bratstvih, ki so navzoča, molijo in imajo odprta vrata za ljudi, ki prihajajo k bogoslužju, prosijo za pogovor in zakrament sprave. Prav spovednico čutimo po zgledu sv. Leopolda Mandića za prednostno poslanstvo.

Praznik sv. Petra in Pavla

Ti si Peter...

V središču evangeljskega odlomka današnjega praznika je slovesna Kristusova beseda:

»Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.«

Koliko stvari je v tej ...

12. nedelja med letom B

Gospod umiri vihar

Podoba viharja, o kateri spregovori evangelij, nam ni tuja, vemo, kako je, če valovi pljuskajo v čoln, če veter lomi drevje in razkriva strehe. ...

Naše delovanje

Spovedovanje in duhovno spremljanje

Spoved nam daje možnost, da žarki Božjega usmiljenja presvetlijo mrak v duši; da svojo notranjost izpraznimo pred Kristusa, ki po svojem križu in vstajenju našo izgubljenost preobraža v ljubezen.
Bratje imamo poslanstvo, da smo orodje v Božjih rokah. Zato smo vedno pripravljeni, da pri sveti spovedi delimo milosti odrešenja, ki jih deli Bog vsem, ki se kesajo in so iskrenega in skrušenega srca.

Duhovne vaje

Bratje pogosto vodimo tudi duhovne vaje. Mnogokrat raznim skupinam po župnijah kjer delujemo, radi pa sprejmemo tudi posameznike, ki se želijo za nekaj dni umakniti v tišino in molitev. Posebno pozornost namenjamo duhovnim vajam v tišini na Frančiškov način. Take duhovne vaje potekajo v tihoti, ki omogoča udeležencem priložnost za globljo molitev. Vsak udeleženec skupaj s spremljevalcem prehodi svojo pot.

Duhovna asistenca

Bratje smo odgovorni za duhovno oskrbo predvsem skupin, ki so vezane na širšo frančiškovsko družino oziroma karizmo. Pogosto pa spremljamo tudi druge skupine kot na primer: zakonske skupine, skavte, skupine, ki se pripravljajo na prejem zakramentov, skupine za moške, Premljamo tudi gibanja kot so: Družina in Življenje, Vera in Luč …
Bratje želimo tako hoditi in biti z vami.

Ljudski misijoni

Lahko nas srečate tudi po mnogih župnijah po celi Sloveniji kot ljudske misijonarje. Vsako leto namreč, posebno v postnem in adventnem času bratje vodimo ljudske misijone kamor nas povabijo. Tudi to je eno od poslanstev, ki nam je bilo zaupano kot Frančiškovim bratom. S preprostostjo in Frančiškovim veseljem opogumljamo in potrjujemo v veri brate in sestre v Kristusu, predvsem pa oznanjamo veselo novico o Božjem usmiljenju in ljubezni.

Romanja

V času prvomajskih počitnic se vsako leto z odraslimi in družinami odpravimo v Assisi in po okoliških krajih Umbrije, ki sta jih zaznamovala sv. Frančišek in sv. Klara. Prav tako, kot za mlade, tudi to romanje odlikuje preprostost s poudarkom na molitvi in preprostem bratskem druženju, veselju in deljenju.
Vsako leto v drugi polovici avgusta poromamo tudi na grob sv. Pija v Pietrelcino.

Molitvena naveza za dobre družine in duhovne poklice

Vabimo vas, da se pridružite Molitveni navezi za dobre družine in duhovne poklice. Beseda naveza se uporablja v alpinizmu, kjer se plezalci med seboj povežejo na isto vrv z namenom, da drug drugega varujejo. Pri naši pobudi želimo povezati med seboj vse, ki želijo z molitvijo podpirati prizadevanja, da bi med nami bile dobre družine in da bi bilo dovolj duhovnih poklicev.

Založniška dejavnost

Kot konkreten način oznanjevanja evangelija bratje prepoznavamo tudi širjenje literature s frančiškovsko vsebino. Tako lahko v naši založbi najdete predvsem literaturo, ki bo v pomoč pri spoznavanju sv. Frančiška in njegovega življenja, kar nekaj je tudi molitvenikov in ostalih knjig, ki bodo v spodbudo in pomoč vsem, ki bi radi bolj resno vstopili v odnos z Gospodom.

Glasba

Bratje kapucini tudi radi pojemo saj s tem oznanjamo veselje. Delček tistega veselja, ki ga je živel sveti Frančišek in ga prinašal vsem ljudem, ki jih je srečeval. Svoje veselje smo združili in prelili v pesmi, ki so bolj ali manj znane. Že pred časom smo posneli dve kaseti, ki sta kasneje prerasli v zgoščenko. Pesmi o sv. Frančišku in sv. Klari nam še globlje govorijo o veliki ljubezni teh dveh svetnikov.

Revija Frančiškov prijatelj

Z revijo Frančiškov prijatelj želimo biti blizu vsem ljudem. Na različnih koncih živimo Frančiškovo karizmo, ki jo širimo tudi preko zapisane besede.
Spremljate lahko, kaj se dogaja na srečanjih, ki se jih udeležujejo mladi in starejši. Revija prinaša tudi razmišljanja o temi, ki je osvetljena iz različnih vidikov.
Vsi ste povabljeni k sodelovanju s svojimi prispevki.

Župnije

Po drugi svetovni vojni so se razmere v Cerkvi na Slovenskem zaradi spremembe političnega sistema močno spremenile. Nove okoliščine so korenito vplivale tudi na življenje bratov kapucinov, ki so bili za voljo golega obstoja primorani sprejeti v pastoralno oskrbo tudi nekatere župnije, čeprav to ni nam lastna služba. Čeprav župnijska pastorala ni bistveni del našega frančiškovsko-kapucinskega poklica, se ji mnogi bratje posvečamo, a na sebi lasten način.