Bratom kapucinom nam ni bila zaupana nobena posebna karizma, kot npr. salezijancem mladina, ali uršulinkam šolstvo. Mi prevzemamo dejavnosti, kakor nam narekujejo okoliščine lokalne Cerkve. Po nekaterih krajih smo aktivni v župnijski pastorali, kot ljudski misijonarji, drugje »delavci med delavci«, potem spet misijonska dejavnost, kjer se večkrat »orje ledina vere«. Navzoči smo pri izobraževanju kot profesorji na univerzah, višjih šolah, kot papeški pridigarji, voditeljih karizmatičnih gibanj v Cerkvi, itd. Vsaka naša dejavnost je izraz služenja Cerkvi.

Naš red je navzoč po vsem svetu, od vzhoda do zahoda, od severa do juga. Navzoči smo v Avstraliji, na Tihomorskih otokih, v Indiji, v vzhodni in zahodni Evropi, v severni in južni Ameriki. Na novo pa se naša navzočnost močno uresničuje v Afriki.

Zaradi lažjega delovanja smo razdeljeni na konference, ki so geografsko, jezikovno ali zgodovinsko pogojene. Slovenski bratje na primer spadamo v srednje-vzhodno evropsko konferenco (CECOC). V glavnem smo v njej zbrani slovanski narodi, ker nas povezuje podobnost jezika in kulture.

Zadnje novice iz kapucinskega sveta lahko najdete na spletni strani https://www.ofmcap.org/en/

Instagram našega brata Luisa Antonia Salazar iz Venezuele

Naš brat iz Venezuele nagovarja ljudi takole. Poglej na: https://www.instagram.com/flas7.0/