Z revijo Frančiškov prijatelj želimo biti blizu vsem ljudem. Na različnih koncih živimo Frančiškovo karizmo, ki jo širimo tudi preko zapisane besede.
Spremljate lahko, kaj se dogaja na srečanjih, ki se jih udeležujejo mladi in starejši. Revija prinaša tudi razmišljanja o temi, ki je osvetljena iz različnih vidikov.
Vsi ste povabljeni k sodelovanju s svojimi prispevki.