Sveta Družina A (2023) – Zgled družine

Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23

1. Nov rod je zaživel na zemlji: Jezus, Marija, Jožef sestavljajo viden krog učlovečenja. Jožef je zakoniti Marijin mož, Marija je prava mati Jezusu, vsi trije predstavljajo svet družine, ki je postala zgled sleherni družini. So normalna družina, ki s trdim delo služi vsakdanji kruh, jo tare revščina, tudi preganjanje. Ob tako različnih nalogah vendar tako skladna, saj njene člane prežarja in  povezuje, kar je temelj vsake družine: medsebojna ljubezen, spoštovanje. Ta družina “pooseblja” misli, ki jih izreka današnja Beseda:

kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanje grehov, kdor časti mater, zbira zaklade;

tradicionalna podoba družine, ki pa še vedno ima veljavo in svojo težo;

– Pavel nameni besedo očetom, materam in otrokom: oblecite si čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost– temelji skupnosti;

– evangelij tokrat posebej poudarja skrb in odgovornost moža za celo družino: vstal je, vzel otroka in njegovo mater  ter poskrbel za njuno varnost.

2. Za vsako družino je odločilno, kako uresničuje temeljno vrednoto: na vse to oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti; to je povzetek kvalitet, ki so osnova  družine: prenašati drugega, potrpeti z njim, odpuščati, biti blag in usmiljen, dati drugemu priznanje, ga pohvaliti, ustvarjati prijazno, privlačno družinsko okolje. Pavel predstavlja izhodišče: vi ste božji izvoljenci, sveti in ljubljeni – krst je temelj naše povezanosti z Bogom, od tod izhajajo prizadevanja za medsebojno povezanost, od tod temeljna naravnanost, ki skuša preseči ozko zaprtost vase, ki vidi ter upošteva drugega. V tej točki se srečujemo s pomembnim dejstvom:

– če človek vidi probleme drugih in se skuša vanje vživeti, lahko tudi sam sebe bolje spoznava;

– če vidi napake drugih in skuša drugega razumeti, lahko odkriva tudi svoje napake, in namesto ostrine se bo v odnosu do drugega lahko uveljavila krotkost, potrpežljivost;

– če se poglobi v prizadevanja in dobre namene drugih, začne odkrivati nove možnosti za drugačne odnose z bližnjim;

– posluh za drugega odkriva pogled v globine lastnega bitja ter odpira možnosti osebnega zorenja in boljšega sožitja.

3. Kako potrebno je, to nam narekujejo današnje razmere, da bi se spet bolj zavedali temeljnih vrednot družine: da bi družine spet postale prostor, ki življenje sprejema, ne pa zavrača ali celo mori; da bi bile prostor, ki to življenje vzgaja v odprtosti za Boga in s tem za sočloveka.

Zdrava družina je pogoj za človečnejšo družbo, za zdrav, življenju odprt narod.

Prejšnje razmišljanje
Gospodovo razglašenje – sv. Trije Kralji A (2022) – Srečanje s Kristusom
Naslednje razmišljanje
26. nedelja med letom A (2023) – Kdo je izpolnil Očetovo voljo?

Poiščite več pridig in razmišljanj!