Gospodovo razglašenje – sv. Trije Kralji A (2022) – Srečanje s Kristusom

Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
  1. Današnji praznik, tretji v vrsti božičnega praznovanja, razločno povzema vse bogastvo, ki je človeku podarjeno z učlovečenjem božjega Sina – od ganjenosti se ti bo širilo srce – vse obsegajoč vstop Boga v človeško zgodovino, vstop ki vsem ljudem naklanja odličnost božjega otroštva, prijateljstva z Bogom!

– preroška beseda opozarja na bogastvo božje navzočnosti v svetu, odrešenje je namenjeno vsem ljudem: zasveti se, Jeruzalem, Gospodovo veličastvo se sveti nad teboj, narodi pojdejo k tvoji luči, veselo oznanjajo slavna Gospodova dela;

– Pavel poudarja, naj bi po oznanilu o učlovečenju  tudi »tujci«, po mnenju izvoljenega naroda izključeni pogani postali sodediči obljube v Kristusu Jezusu, saj Bog prihaja med ljudi za vse ljudi, nikogar ne izključuje.

  1. Kakšen vtis je naredilo na prve učence srečanje s Kristusom? Koga srečajo? Občudovan pridigar, iskan čudodelnik, razočaran nesrečnež, ki konča na križu. Pa vendar njegovo »pojavitev« v svetu označijo z izrazom epiphania ( gr. epiphaneia, ko se cesar, »gospod in bog« pojavi med ljudmi, vse se mu klanja):

– kakšna smelost: v Jezusu, betlehemskem otroku, v Jezusu, ki ga voditelji ljudstva zavržejo, v Jezusu, ki ga obsodijo na sramotno smrt, vidijo epifanijo, ki jim jo dokončno potrdi Gospodovo vstajenje;

– kako pogumno oznanilo: v Jezusu je Bog prišel med nas, učlovečeni Bog je stopil na oder človeške zgodovine, odslej jo usmerja, je gibalo prvim kristjanom in nam danes, on  je postavljen v padec in vstajenje mnogih, v znamenje. Bog je na poti k ljudem!

  1. Druga plat današnjega oznanila: človek je na poti k Bogu! Treba se je podati na pot, videti znamenja, premagati ovire:

– modri vidijo znamenje, gredo, iščejo, ne zadrži jih Herod, ne ugibanja pismoukov – tudi nam so dana znamenja, največkrat v obliki okolja, ki človeka sili, da išče resnico, pravico, dobroto, drugače rečeno: pot k Bogu;

– modrih pogled na Kralja, ki ne daje podobe kralja, ne razočara – naj tudi nas naši osebni padci ali pa polena pod noge ne bi razočarali ali celo zaustavili na naši poti, v naši vztrajnosti!

  1. Kdor išče in najde Boga, ne more več po drugačni poti: postaja nov človek, postaja tudi sam znamenje drugim, luč na poti. Priporočajmo se, da bi videli znamenja, da bi zvesto šli za njimi, da bi tudi sami postajali znamenje Gospoda.

 

Prejšnje razmišljanje
Novo leto A (2023) – Marija, Božja Mati
Naslednje razmišljanje
Sveta Družina A (2023) – Zgled družine

Poiščite več pridig in razmišljanj!