V župniji je zelo dejavna Karitas. Veliko revežev in klošarjev tedensko prejema pomoč, ne samo v obleki in hrani.