V Štepanjski župniji deluje tudi bratstvo Frančiškovega svetnega reda.