Goduje 12. oktobra

Sv. Serafin Montegranarski

brat laik

(1540 – 1604)

Mladost

Rojen je bil leta 1540 v Montegranaru v Italiji z imenom Feliks. Bil je otrok revnih in pobožnih staršev. Oče je bil zidar in po njem je obrt podedoval starejši sin Silentij, Feliks pa je kot deček pasel živino premožnejših vaških gospodarjev. Pri tem je imel veliko časa za molitev in za pobožno premišljevanje. Ko pa so starši umrli, je Feliks moral pomagati svojemu bratu pri zidarskih delih. Ta ga je izkoriščal, Feliks pa je bil šibak in nič primeren za težka dela.

Odhod h kapucinom

Ko je imel Feliks osemnajst let, je v Tolentinu pri kapucinih prosil za sprejem. Odkrito jim je povedal, da je telesno šibak in nenadarjen in da je edino, kar ima, molitev in ljubezen do Boga. Učitelj novincev ga je rad sprejel. Ko je Feliks postal novinec, je dobil ime Serafin. Redovni predstojniki so za ljubeznivega in pobožnega mladeniča izbrali primernejše ime. Bil zgled junaške askeze. Odlikoval se je po pristni preprostosti, pokorščini in ljubezni do ubogih.

Povezanost s Kristusom

Bil je ves povezan s Kristusom. Po polnočnih molitvah je ostal do jutra pred tabernakljem. Bog ga je obdaroval z izrednimi milostmi, da je znal brati skrivnosti v srcih ljudi, ozdravljal bolnike in prerokoval. Znal je obravnavati najtežja bogoslovna vprašanja, ki jih je podajal razumljivo in prepričljivo. Za mnoge je bil pravi blagoslov za vso okolico. Veliko sprtih družin je spravil med seboj. Umrl 12. oktobra 1604. Nadaljevali so se čudeži na njegovo priprošnjo.