3. nedelja med letom C (2022) – Gospod je vedno z nami

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4; 4, 14-21

1. Perzijski kralj Kir je 539 pr. Kr. zavzel babilonsko kraljestvo in naslednje leto omogočil Judom, da se po polstoletnem izgnanstvu vrnejo v domovino. Ni bilo lahko obnoviti žive, dejavne, samozavestne in trdne narodne skupnosti. Desetletja sužnosti so razmajala njihov stil življenja, spodjedla so temelje njihove vernosti in samobitnosti, torej korenine njihove narodne skupnosti; v ljudi se je zažrla malodušnost in brezvoljnost. Za obnovo izraelskega naroda ni zadostovalo le zgraditi hiše in mesta; treba je bilo oživeti domačo kulturo, obuditi samozavest, okrepiti narodni ponos, predvsem pa obuditi živo vero v Boga, ki je narod vodil tudi skozi preizkušnje, pa mu spet dal možnost, da zaživi v vsej polnosti. Potrebna je bila korenita duhovna prenova, katere edini možen temelj je beseda, ki jo Bog govori človeku in ga z njo usmerja.

2. Prav te poudarke nam izrečno posreduje današnja Beseda:

– hudo preskušenemu malodušnemu ljudstvu je duhovnik Ezdra bral iz knjige postave od jutranjega svita do poldne; poslušali so, Besedo vzeli zares, opravili so spokorno bogoslužje, obnovili zavezo z Bogom;

– slišimo tako pomemben poudarek duhovnika Ezdre: ne bodite žalostni, veselje v Gospodu je vaša moč – gre za tisto vedrino in sproščenost, ki človeka napolnjuje iz prepričanja, iz trdne vere, da je Gospod z njim, da gre pred njim;

– gre za tisto prepričanje, ki ga izraža starozavezna pesem (Ps 28, 7): Gospod je moja moč in moj ščit, moje srce zaupa vanj, pomaga mi, in s pesmijo se mu zahvaljujem – Beseda, ki jo prebiramo ali poslušamo, nam vedno znova prav to dopoveduje, skuša v nas ohranjati in spodbujati vero, trdno zaupanje, da je Gospod vedno z nami.

3. Beseda, s katero Bog po človeku nagovarja človeka, je beseda spodbude, vedno ima namen preobražati človekovo srce, obračati ga na bolje. Verni Jud Stare zaveze se Bogu zahvaljuje: tvoja beseda je svetilka mojim nogam in prosi: podpiraj me s svojo besedo, da bom živel, po svoji besedi mi daj razumnost. Ta beseda, večna božja Beseda, se je v Jezusu učlovečila, Beseda je človek postala in vsem, ki so jo sprejeli, dala moč, da postanejo božji otroci. Zato je med nami, da bi mu prisluhnili, da bi živeli, kakor je on živel prežarjeni s krotkostjo in dobrotljivostjo, s pravičnostjo in usmiljenjem. Še enkrat se ozrimo v judovski narod, ki ga Gospodova Beseda po težkih preizkušnjah preobraža. Mar ne vidimo podobnosti! Slovenski narod je izpod petdesetletne zasužnjenosti ateističnemu režimu izšel duhovno pohabljen, malodušen, ustrahovan. Kako nam je potrebna Beseda, ki nas bo dvignila in opogumila!

Prejšnje razmišljanje
2. nedelja med letom C (2022) – Moja ura še ni prišla
Naslednje razmišljanje
4. nedelja med letom C (2022) – Naša imena so zapisana v nebesih

Poiščite več pridig in razmišljanj!