3. adventna nedelja B (2023) – Veselje v Gospodu

Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8. 19-28

1. Blizu pred nami so božični prazniki. Če kdaj, si za te praznike izmenjamo voščila. Najpogosteje izrekamo in slišimo: vesele božične praznike! Kakšno je pravzaprav tisto veselje, ki ga nekomu želimo, v čem je utemeljeno? Je le želja po prijetnih, udobnih dneh brezdelja, ali sega kam globlje, ali je daljnosežnejša?

2. Beseda nas danes vabi k veselju, obenem pa razločno pokaže, kaj je temelj veselja in upanja, ki more preseči prenekatero tegobo naših dni. Še več: nudi  pravi program, kako doseči veselje, ki se ne izraža v bučni narejenosti, ampak v pristni, iskreni sproščenosti, ki z jasnim obrazom zre tudi v prihodnost:

– prerok se glasno veseli v Gospodu, ker je izbran za posrednika božje dobrote in usmiljenja, ker bo Gospod storil, da bo rasla pravičnost med narodi;

– Janez Krstnik zatrdi jeruzalemskim poslancem: sredi med vami stoji, po katerem sprašujete, on sam naj bi le pričeval o luči, da bi vsi po njem vero sprejeli;

– Pavel sproščeno zakliče Solunčanom: vedno se veselite, kar ni brez misli vržena fraza, ampak premišljen program življenja, da bi slednjič bili brez graje ob prihodu našega Gospoda.

3. Poglejmo, kako Pavel razdela ta za kristjana vedno veljaven program:

vedno se veselite: zaveda se, da nikoli ni prepuščen sam sebi, Bog je Oče, ki ga ima rad, ki mu lahko popolnoma zaupa, temelj pristnega veselja je tudi mirna vest, ko sproščeno lahko pogleda v obraz Bogu in vsakemu človeku;

neprenehoma molite: Bog spada v njegovo vsakdanjost, ve, da ga spremlja na vsakem koraku, zato je v svojih besedah in dejanjih preudaren;

v vsem bodite hvaležni: ve, kako ga hvaležnost bogati, ne le hvaležnost za vsakdanji kruh in zdravje, tudi za iskrenega prijatelja, za moč odpuščanja;

duha ne ugašajte: na različne načine Duh govori tudi danes, tu je Beseda, ki ji je vedno moč prisluhniti, je npr. duhovna misel, ki jo slišiš zjutraj na radiu, je obzirna pripomba prijaznega človeka, je še posebej glas vesti;

kar je dobro, ohranite: v smislu predhodne spodbude vse preskušajte si prizadeva, odkriti tisto, kar je zanj in za sočloveka dobro, skuša v pritisku mnenj, ki jih vsiljujejo sredstva obveščanja, javno mnenje, izluščiti resnično vrednoto, skuša jo uveljavljati, čeprav se okolica z njim ne strinja.

4. Vemo, da vse to ni tako preprosto kot se sliši. Ko nas tarejo različne tegobe in naša nemoč, nas dviga zavest, da sredi med nami stoji Odrešenik, kot mi preskušan, pa vendar vztrajen, do konca do vstajenja – zato je on naše upanje, naše  veselje!

Prejšnje razmišljanje
2. adventna nedelja B (2023) – Priprava
Naslednje razmišljanje
4. adventna nedelja B (2023) – Kraljestvo na veke

Poiščite več pridig in razmišljanj!