21. nedelja med letom B (2021) – Komu služiti?

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69

Pa smo tam! Kaj klavrn konec dogajanja ob Genezareškem jezeru, bi rekli! O tem smo nekaj nedelj poslušali evangeljske odlomke, ko je Gospod čudežno nasitil množico poslušalcev in jim potem spregovoril o sebi kot kruhu, ki prihaja iz nebes, ter zagotavljal: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj. Očitno je bilo Judom všeč, da jim je pripravil zastonjsko okrepčilo, in prav tako očitno, da mnogi v pomnožitvi kruha niso mogli razumeti znamenja, potrdila, da je med njimi Gospod, ki se ne omejuje zgolj na tisto, kar je vidno in otipljivo, ampak vse to neskončno presega. Še več, v bivanje, ki vse vidno in otipljivo presega, vabi tudi človeka, mu zagotavlja: kdor veruje v Sina, ima večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Za konec njegovega dopovedovanja pa slišimo: mnogo njegovih učencev je odstopilo in niso več hodili z njim.

Vedno znova se srečujemo z jasnimi znamenji, da Bog tistih največjih darov, ki jih je naklonil človeku, možnosti razumnega razmišljanja in svobodnega odločanja, nikakor ne omejuje; tudi v najusodnejših stvareh se človek lahko sam odloča. Današnja Beseda nam o tem posreduje kar nekaj misli:

– Mojzesov naslednik Jozue izziva ljudstvo: danes si izberite, komu hočete služiti – lahko se odločijo za Gospoda, ki jih je izpeljal iz sužnosti, ali za božanstva okoliških narodov, ki imajo oči, pa ne vidijo in ušesa, pa ne slišijo;

– Gospod izziva učenca: ali hočete oditi tudi vi – slišali so njegove besede, videli znamenja od Kane naprej, naj se zdaj odločijo;

– pomenljiva je Gospodova glasno izrečena ugotovitev: so pa nekateri med vami, ki ne verujejo – in prav tu je pojasnilo glede nadaljnega razvoja dogodka, ko nekateri odidejo, iz vrst drugih pa se sliši zatrdilo Besede večnega življenja imaš in mi verujemo, da si ti Kristus, božji Sin.

Gre za vprašanje vere, ki je stalen izziv človekovemu razumu. Drugače ne more biti. Zdrav razum brez težav sprejema dejstva, ki jih je mogoče eksperimentalno dokazati. Vprašanja vere niso na tak način dokazljiva; razum  mora zapustiti varen krog dokazljivosti in se prepustiti resničnosti, ki ga presega, izzvan je, da zaupa nekomu, ki to resničnost pozna in jamči zanjo. Tako torej bistvo vere ni v tem, da sprejemamo posamezne Gospodove besede, ampak da sprejemamo njega samega, da ga z vsem zaupanjem sprejemamo kot našo pot, resnico in življenje. Gospod je prav z napovedjo Evharistije zelo jasno povedal, da vera ne more biti le nekaj “za vsak primer”, samo za ugodno okolje,  ne more se povezovati s preračunljivostjo. Kakšna moč žari iz Pavlovega prepričanja, ki ga izrazi po mnogih trdih preskušnjah: vem, komu sem veroval!

Prejšnje razmišljanje
20. nedelja med letom B (2021) – Jezus je meso za življenje sveta
Naslednje razmišljanje
22. nedelja med letom B (2021) – Spolnjevati Gospodove zapovedi

Poiščite več pridig in razmišljanj!