2. nedelja med letom B (2024) – Različni klici

1 Sam 3, 3b-10.19; 1 Kor 6, 13c-15a, 17-20; Jn 1, 35-42

1. S spominom Jezusovega krsta prejšnjo nedeljo smo sklenili širši krog praznovanja Gospodovega prihoda med nas ljudi, od adventnega pričakovanja do praznika Jezusovega rojstnega dne, ki nas je prvenstveno želel spomniti, da je ta betlehemski otrok vedno, za vse ljudi in brez konca Emanuel, Bog z nami. To so začutili betlehemski pastirji, o tem so bili prepričani modri z vzhoda, to so čudno vznemirjeni ob prihodu modrih zaslutili jeruzalemski krogi duhovščine, to je zelo odločno izpovedal stari Simeon v templju. Zdaj pa začenja Jezus svoje javno delovanje, zaradi katerega je prišel med nas ljudi, in vabi k sodelovanju.

2. Kako različni so klici, s katerimi Bog vabi človeka k sodelovanju. Glasni in zelo jasni, ko kliče k posebnim poslanstvom, zelo preprosti in vsakdanji, ko slehernega človeka vabi, naj bi mu prisluhnil, kar ne bo le v dobro njemu samemu, ampak nedvomno tudi marsikateremu človeku njegovega okolja:
– dečku Samuelu ni bilo jasno, kdo in čemu ga kliče, opogumljen z besedo duhovnika Helija je odgovoril: govori Gospod, tvoj hlapec posluša – začne se njegovo poslanstvo, postane upoštevan voditelj naroda k Bogu;
– Gospodov klic v evangeliju je razločnejši, ko dvema Janezovima učencema kar neposredno pravi: pridita, in potem Andrejevemu bratu Simonu reče, kot da sta že zdavnaj v besedi: ti se boš imenoval Peter-Skala – Gospod očitno naprej vidi tistega, katerega ga bo postavil za temelj Cerkvi, ki bo imela neminljivo nalogo, da njegovo vabilo posreduje vsem ljudem vseh časov.

3. Pomenljivo je, da kar redno v teh božjih klici najdemo posrednika, človeka:
– Samuelu duhovnik Heli, ki je spoznal, da Gospod kliče dečka, razloži, naj bo pozoren na vabilo, ki ga sam le sluti, spodbudi ga, opogumi;
– Janez Krstnik učencema kar s prstom pokaže na Odrešenika: glejta, Jagnje božje – evangelist ni pozabil zapisati, da sta na Janezovo besedo učenca šla za Jezusom;
– Andrej je svoje odkritje Odrešenika želel takoj posredovati še bratu: našli smo Mesija – in ga je privedel k Jezusu.

4. Beseda, ki govori, kako je Bog poklical k sodelovanju Samuela in apostole, nam želi povedati:
-Gospod vse ljudi vabi v krog svojih prijateljev, nekatere v neposredno službo oznanjevanja, vse pa v službo pričevanja za dobroto, veselje in upanje;
– tudi njegovi prijatelji smo tisti, ki to povabilo posredujejo še drugim;
– mar ni velika reč, če za smemo tudi sami postati glasniki božje dobrote in usmiljenja, odpuščanja in miru, vesele sproščenosti in plemenite srčne kulture.

Prejšnje razmišljanje
Nedelja Jezusovega krsta B (2024) – Jezus prihaja med nas
Naslednje razmišljanje
3. nedelja med letom B (2024) – Čas je kratek

Poiščite več pridig in razmišljanj!