2. adventna nedelja C (2021) – Gospod prihaja med nas

Bar 5, 1-9; Flp 1, 4-6, 8-11; Lk 3, 1-6

1. Začetek tretjega poglavja v Lukovem evangeliju zveni kot kraljevska listina, ki posebno pomemben dogodek hoče čim natančneje postaviti v okvir časovnega dogajanja, da bi si ljudje lažje zapomnili: v petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija (14-37), Pilat upravitelj v Judeji (26-36), sinova Heroda Velikega, Herod oblastnik v Galileji (4 pr. Kr-39 po Kr.), njegov brat Filip oblastnik v Itureji (severovzhodni del Palestine 4 pr. Kr-34 po Kr.), veliki duhovnik Kajfa (18-36) in njegov vplivni tast Hana (6-15) – takrat se začne neposredna priprava na dogajanje, ki je po prerokih živo v zavesti izraelskega ljudstva: Odrešenik prihaja, z njim za človeka prihaja odrešenje.

2. Beseda nam posreduje široko ozadje vstopanja Boga med ljudi, prav tako pa želi povedati, kako naj prihod Boga odmeva v človeku, njegovem ravnanju:

– prerok Baruh pesniško vzneseno riše podobo ljudstva, ki ni osvobojeno le zunanje sužnosti, ampak ga Bog osvobaja tudi iz osebne zasužnjenosti grehu in zlu in sicer na tak način, kot ga zmore le Bog: z usmiljenjem in pravičnostjo, ki je njemu lastna, ne z močjo nasilja, ne z grožnjami, kar prerok posebej poudari;

– apostol se veseli, da je beseda o Gospodu med Filipljani živa in dejavna: z veseljem prosim za vas, ker se udeležujete dela za evangelij, obenem jim kaže na drugi Kristusov prihod in spodbuja, da bi se pripravili s sadom pravičnosti, kar naj bo poslej njihovo stalno prizadevanje, njihova življenjska smer;

– Janez Krstnik ob Jordanu zelo razločno pove, da se v nas samih mora nekaj spremeniti; Gospod res prihaja med nas, vendar je potrebno, da človek tudi sam nekaj naredi: pripravite Gospodovo pot, kar je hrapavo, naj postane gladka pot, notranja preobrazba, osebno spreobrnjenje, odločen korak od slabega, ki je v nas, odgovorno zavzemanje za dobro je pogoj, da bi vse človeštvo videlo Božje zveličanje.

3. Janezov program:

– spreobrnite se, sebe, ne spreobračanje drugih

– poskrbite za red v svoji hiši, v sebi, ne tarnajte, v kakšnih razmerah živimo, kakšni so časi, kaj pravijo ljudje

– ne očitajte le drugim napake, očitanja nič ne koristijo, sami ravnajte vestno, danes, tukaj

Vse v zaupanju: Bog, ki je v vas dobro delo pričel, bo to tudi dovršil. Pavel pravi: uverjen sem! Naj tudi nas navda prepričanje: z Bogom zmoremo!

Prejšnje razmišljanje
1. adventna nedelja C (2021) – Vaše odrešenje se približuje
Naslednje razmišljanje
3. adventna nedelja C (2021) – Veselite se vedno v Gospodu

Poiščite več pridig in razmišljanj!