Sv. Klara (1194 – 1253)

Klarino branje Svetega pisma

dr. Maksimilijan Matjaž

Spisi sv. Klare Asiške