Po koncu maše ob zaključku veroučnega leta v Vipavskem Križu, za katero so značilni sonce, kitara in otroško petje, smo se s skupino Frančiškovih otrok zbrali v cerkvi. Dan pred tem smo na srečanju sestavili besedilo zaobljube in naredili plakat z odtisi rok, ki smo ga prinesli s sabo.
Pri obredu je br. Miro najprej blagoslovil taučke, ki so jih otroci prejeli kot simbol in spomin na zaobljube, zatem pa še nas. Sledilo je branje zaobljube štirih otrok in treh animatork, zatem pa smo animatorke otrokom podelile križke. Po zaobljubah smo se pridružili sošolcem pri lizanju sladoleda.
Animatorke smo zelo zadovoljne, da smo se letos redno srečevali in se imeli lepo. Strinjamo se, da smo za otroke vsako soboto pripravile program, skozi katerega smo skupaj z njimi rasle, se učile novih stvari in gradile dobre odnose v skupini.

Martina Brataševec