Goduje 19. septembra

Sv. Frančišek Marija Kamporoški

brat laik

(1804 – 1866)

Mladost

Rojen je bil 27. decembra 1804 v Camporosso. Že zgodaj je pomagal očetu in bratu na polju. Domači župnik ga je napotil v kapucinski samostan v Genovi. Dali so mu ime Frančišek Marija. Odslej je kot kapucinski brat hodil po cestah v Genovi, kjer je 40 let pobiral miloščino za sobrate in za reveže, ki so prihajali v samostan. Vsem je prinašal veselo oznanilo. Komaj je mogel sprejeti vse, ki so iskali pri njem nasvet. Obkrožali so ga pomoči potrebni in prosili za molitev.

Pobiralec miloščine

Včasih se je vračal ves prepoten, premočen od dežja, pozimi ves premražen, a vendar je bil zmerom in vsakomur na voljo, da mu postreže. Kmalu so se pri njem pokazali tudi izredni darovi milosti. Uresničevale so se napovedi, videl je v globine duše, čutil je s trpečimi. Njegova molitev je mnogim izprosila zdravje. Če ni mogel podnevi opraviti vseh molitev, za katere so mu ljudje priporočali svoje zadeve, je kljub nekaterim težavam in boleznim vztrajal cele noči v molitvi.

Strežba zapuščenim

Rojen je bil 27. decembra 1804 v Camporosso. Že zgodaj je pomagal očetu in bratu na polju. Domači župnik ga je napotil v kapucinski samostan v Genovi. Dali so mu ime Frančišek Marija. Odslej je kot kapucinski brat hodil po cestah v Genovi, kjer je 40 let pobiral miloščino za sobrate in za reveže, ki so prihajali v samostan. Vsem je prinašal veselo oznanilo. Komaj je mogel sprejeti vse, ki so iskali pri njem nasvet. Obkrožali so ga pomoči potrebni in prosili za molitev.