Nekaj let po nastopu Martina Lutra v Nemčiji se je redovoma minoritov in frančiškanov pridružila še nova redovna ustanova, ki je prav tako kot prva dva izšla iz prvotno enotnega reda manjših bratov Frančiška Asiškega, red kapucinov. Pridigar iz ankonske province observantov, p. Matej, doma iz mesta Bascio blizu Pesara, se je odločil, da bo živel še strožje v duhu Frančiškovega Vodila kot ostali.