Hvaležen za brate

Molimo skupaj za dobre družine in nove duhovne poklice