“Bog nas ljubi; to njegovo ljubezen izpričuje dejstvo, da nas prenaša v trenutku, ko ga žalimo.”
(GB, 30)