“Marija naj spremeni v veselje vse bolečine tvojega življenja.”
(GC, 24)