“Prosim te tudi, ne bodi tesnobna zaradi tega, ker trpim in bom trpel, kajti trpljenje, najsi je še tako veliko, postane, če ga primerjamo z dobrim, ki nas čaka, veselje za dušo.”
(Epist. III, str. 402)