“Dobro sem razumel, moja hči, da je tvoja Kalvarija čedalje bolj boleča. Toda pomisli, da je na Kalvariji Jezus izvršil naše odrešenje in na Kalvariji se mora dovršiti odrešenje odkupljenih duš.”
(Epist. III, str. 448)