“Biti v Božji navzočnosti samo zato, da bi mu z močjo volje izpovedali, da smo njegovi služabniki, je nadvse sveto, prevzvišeno, nadvse čisto in nadvse popolno.”
(Epist. III, str. 989)