“Eno samo dejanje ljubezni do Boga, storjeno v času suše, je vredno več kakor sto dejanj ljubezni, ki jih storimo, ko občutimo nežnost in tolažbo.”
(ASN, 43)