“Prepričan sem, da si želite vedeti, kakšna so najboljša ponižanja, in pravim vam, to so tista, ki si jih nismo mi izbrali, tista namreč, ki so nam manj ljuba, ali če naj se bolje izrazim, tista, do katerih ne čutimo velikega nagnjenja; in če naj govorim jasno, ponižanje naše poklicanosti in poklica. Kdo mi bo naredil veselje, moje predrage hčere, da bomo zelo ljubili našo nizkost? Tega ne more storiti nihče razen njega, ki je tako ljubil svoje ponižanje, da je hotel umreti, zato da bi ga ohranil. In to naj zadošča.”
(Epist. III, str. 568)