“Marija, premila mati duhovnikov, srednica in delivka vseh milosti, iz globine svojega srca te prosim, rotim te in te moledujem, naj se danes, jutri, vedno zahvaljujem Jezusu, blagoslovljenemu sadu tvojega telesa.”
(AP)