“Vedno je treba ohranjati močni ti dve kreposti: milino do bližnjega in sveto ponižnost do Boga.”
(Epist. III, str. 944)