“Razmisli o tem, kar pišeš, kajti Gospod bo zaradi tega od tebe zahteval obračun. Časnikar, bodi pazljiv! Gospod naj ti da zadoščenje, ki ga želiš za svoje služenje.”
(CT, 177)