“Če ti Bog ne ponudi miline in sladkosti, moraš imeti pogumno srce, ostati moraš potrpežljiv in jesti svoj kruh, četudi suh, in opravljati svojo dolžnost, četudi brez časne nagrade. Ko tako delamo, je naša ljubezen do Boga nesebična; na ta način plačamo ceno naše ljubezni in služenja Bogu; to je lastno najpopolnejšim dušam.”
(Epist. III, str. 282)