“Delajmo dobro, dokler imamo čas in dajmo slavo našemu nebeškemu Očetu, posvetili bomo sami sebe in dali dober zgled drugim.”
(Epist. III, str. 397)