“V vsaki stvari in vedno: več pravega namena, več natančnosti, več točnosti, več velikodušnosti v služenju Gospodu in tako boš postal takšen, kakršnega te hoče Gospod.”
(GB, 48)