“Bratje, danes začnimo delati dobro, kajti do zdaj nismo storili še ničesar.« Te besede, ki jih je serafski oče sveti Frančišek v svoji ponižnosti uporabljal zase,  vzemimo za svoje ob začetku tega novega leta. Zares, ničesar še nismo storili do danes, ali vsaj zelo malo; leta so si sledila, vzhajala so in zahajala, ne da bi se povprašali, kako smo jih uporabili; ali ni bilo treba nič popraviti, dodati, odvzeti v našem vedenju. Živeli smo nepremišljeno, kakor da bi nas nekega dne večni sodnik ne poklical k sebi in zahteval račun za naše delo, za to, kako smo porabljali svoj čas.  In vendar moramo zelo strogo polagati račun za vsako minuto, za vsak vzgib milosti, za vsak sveti navdih, za vsako priložnost, ki se nam je ponudila, da naredimo nekaj dobrega. Vsak najmanjši prestopek svetega Božjega zakona bo štel!”
(TN, v Epist. IV, str. 875)