“Marija bodi zvezda, ki naj vam razsvetljuje stezo, kaže naj vam varno pot, po kateri boste prišli do nebeškega Očeta; naj bo kakor sidro, katerega se morete v trenutkih preizkušnje čedalje močneje oklepati.”
(Epist. II, str. 373)