“Tvoje kraljestvo ni daleč in ti nam daješ, da smo deležni tvojega zmagoslavja na zemlji, da bi bili potem deležni tvojega kraljestva v nebesih. Stori, da ne bomo mogli zadrževati oznanjevanje tvoje ljubezni in da bomo pridigali z zgledom in z deli oznanjali tvojo Božjo kraljevanje. Vzemi v posest naša srca v času, da jih boš imel tudi v večnosti. Nikoli naj se ne izmaknemo tvojemu žezlu, ne življenje ne smrt naj nas ne ločita od tebe. Življenje naj bo življenje, ki ga črpamo pri tebi z velikimi požirki ljubezni, da bi se potem razlilo čez človeštvo in storilo, da bi vsak trenutek umirali in živeli samo zate in razširjali tebe v svojem srcu.”
(Epist. IV, str. 888)