“Močna in velikodušna srca se ne užalostijo, razen zaradi velikih vzrokov, in celo tem ne dopustijo, da bi pretirano prodrli v njihovo notranjost.”
(MC, 57)