“Človeška duša je bojno polje med Bogom in hudičem. V njej se vsak trenutek življenja odvija boj. Potrebno je, da duša pusti prosto pot Gospodu in da jo on z vseh strani okrepi z vsakovrstnim orožjem; da jo njegova luč osvetli, tako da se lahko bojuje zoper temine zmot; da si nadene Jezusa Kristusa, njegovo resnico in pravičnost, ščit vere, Božjo besedo, da bi premagala tako mogočne sovražnike. Če naj si nadenemo Jezusa Krsitusa, moramo umreti sami sebi.”
(CE, 33)