“Ko izvršujemo voljo drugih, moramo upoštevati, da izpolnjujemo Božjo voljo, ki se nam razodeva v volji naših nadrejenih in našega bližnjega.”
(ASN, 43)