“Tudi mi prosimo našega dragega Jezusa za ponižnost, zaupanje in vero naše drage svete Klare; kakor ona, goreče molimo Jezusa, izročimo se mu, ločimo se od tega lažnega blišča sveta, kjer je vse norost in  nečimrnost, vse mine, samo Bog ostane duši, če ga je ta znala prav ljubiti.”
(Epist. III, str. 1092)