“Prenašanje telesnih in duševnih bolečin je najbolj dostojna žrtev, ki jo moreš darovati njemu, ki nas je odrešil, tako da je trpel.”
(Epist. III, str. 482)