“Ko bo enkrat odbila naša zadnja ura, ko bo prenehalo utripati naše srce, bo za nas vse končano, tako čas zasluženja kot tudi čas, ko smo zasluženje izgubljali. Takšni, kot nas bo našla smrt, bomo prišli pred Kristusa sodnika. Naši prošnji klici, naše solze, naši vzdihi kesanja, ki bi še na zemlji osvojili Božje srce, ki bi mogli iz nas, s pomočjo zakramentov, iz grešnikov narediti svetnike, ta dan ne bodo vredni več nič; čas usmiljenja je mimo, zdaj se začne čas pravičnosti.”
(Epist. IV, str. 876)