“Nečimrnost je resnični sovražnik duš, ki so se posvetile Gospodu in se odločile za duhovno življenje; zato je mogoče upravičeno reči, da je molj duše, ki teži polnosti. Svetniki jo imenujejo črv svetosti.”
(Epist. I, str. 396)