“Postanimo sveti, da bomo potem, ko smo bili skupaj na zemlji, tudi za vedno skupaj v nebesih.”
(GB, 26)