“Angeli nam zavidajo eno samo stvar: da ne morejo trpeti za Boga. Samo bolečina omogoča duši, da z gotovostjo reče: Moj Bog, poglej, kako zelo te ljubim!”
(FM, 166)