“Posvetni ljudje, potopljeni v svoje posle, živijo v temini in zmoti, niti pomislijo ne na to, da bi spoznali Božje stvari, niti pomislijo ne na svoje večno zveličanje niti ne občutijo močne želje, da bi spoznali prihod tega Mesija, ki so ga čakali in po njem vzdihovali pogani in so ga prerokovali in napovedovali preroki.”
(Epist. IV, str. 885)