“Vredno si je močno prizadevati, da bi postali sveti in da bi z vsemi močmi služili Bogu in bližnjemu.”
(Epist. III, str. 465)