“Jezus kliče uboge in preproste pastirje po angelih, da bi se jim razodel. Modre kliče s pomočjo njihove lastne znanosti. In ker jih spodbuja notranji tok njegove milosti, vsi tečejo k njemu, da bi ga častili. Vse nas kliče z Božjimi navdihi in se nam razodeva s svojo milostjo. Kolikokrat je ljubeznivo povabil tudi nas? In s kakšno pripravljenostjo smo mu odgovorili? Moj Bog, zardevam in počutim se zmedeno, ko moram odgovoriti na takšno vprašanje.”
(Epist. IV, str. 883 in dalje)