“Nesreče človeštva: te morajo dati misli vsem.”
(T, 95)